Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Wenke Ramsberg
Tilstede: Mandag og torsdag i skoletiden
Telefon: 902 82 893
E-post: Wenke.ramsberg@bsr.oslo.kommune.no

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt! 

Helsesøster samarbeider med bydelspsykolog Alberte Nereid  og barnefysioterapeut Rune Dybvik. Ved henvisninger og lignende kan skolelege kontaktes.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider