Hovedseksjon

BUP

Telefon: 22 16 83 70
Telefontid: Hverdager kl. 12.00–13.00
Besøksadresse: Rosenbergveien 15, 0963 Oslo

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0–18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

Stovner barnevern

Foresatte kan ta direkte kontakt:

Telefon: 23 47 17 00
Besøksadresse: Nedre Rommen 5, oppgang E, 3.etg,

Samarbeid mellom skole og barnevern skal medvirke til at elever som trenger tiltak, får dette på et tidlig tidspunkt. Sosiallærerne på Tokerud skole kan være kontaktleddet mellom hjemmet og barneverntjenesten.