Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo består av tjenester og kanaler for kommunikasjon. Skoleplattform Oslo gir tilgang til informasjon og relevante verktøy tilpasset rollen til den som logger seg inn. Her finner du informasjon om hvordan vi har tatt i bruk de nye kanalene ved vår skole.

Skolenettsidene

På skolens hjemmeside vil foresatte finne relevante og aktuelle nyheter både fra Osloskolen og fra egen skole. Trinnene vil jevnlig bidra med nyheter om arbeidet de gjør. Nyheter fra fellessamlinger og aktiviteter som gjelder hele skolen, blir også lagt ut der.

Pålogging til Skoleplattform Oslo (Portalen)

 • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
 • Velg deretter "foresatte".
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge. Velg mellom flere alternativer for elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID.

Etter at du er innlogget trenger du ikke logge på andre steder for å få tilgang til meldinger fra skolen, infoside for foresatte, fraværsoversikten eller Its learning. 

Meldinger fra skolen

Skolen har nå flere muligheter for å nå ut til foresatte med informasjon. Under ser du hvordan du kan forvente å få melding fra skolen:

 • Meldingsverktøyet i portalen brukes til å legge ut enkle nyheter som gjelder hele skolen.
 • E-post brukes for å nå enkeltelever eller klasser ved behov for dette. Dette kan være for eks. ved skolearrangementer som turer eller om det har vært eller skal skje noe utenom vanlig undervisning.
 • SkoleSMS brukes til å sende positive tilbakemeldinger til elever og hjemmet bruker dette for å melde om fravær.
 • Skolens nettside brukes til å legge ut nyheter, skjemaer og liknende som foresatte og elever kan lese eller har bruk for.
 • Beredskapsmeldinger: Alle beredskapsmeldinger skal sendes på SkoleSMS
 • Møtereferater: De referater som omfatter alle elever skal legges ut via skolens nettsider. De referater som kun gjelder enkeltelever eller en liten gruppe/klasse skal sendes pr epost / post
 • Fraværsoppfølging: Foreldre melder fravær til skolen via skoleSMS. Lærerne følger opp fravær hver time og ved høyt fravær eller ugyldig fravær kontaktes hjemmet via telefon.
 • Reglement, årshjul, skjemaer og lignende finnes på hjemmesidene våre,

Skoleplattform Oslo på Tokerud skole