Hovedseksjon

Søknad om skoleplass

Elever som bor utenfor skolens inntaksområde må søke om skoleplass på eget skjema: Trykk på denne koblingen, last opp skjemaet og send det tilbake til oss i utfylt stand!