Hovedseksjon

Vår profil

Banner ny skole

Tokerud skole er GLEDE, KUNNSKAP og OMSORG. Vi legger vekt på å ha en god dialog med elevene våre og deres foresatte. Skolen har høyt utdannede lærere som setter elevens læring i sentrum. Læringstrykket skal være høyt og vi har ambisjoner på vegne av elevene. Det viktig for Tokerud skole at elevene lærer mye fra de starter i 8. klasse og til de slutter i 10. klasse. 

Siste skoledag før sommer- og juleferier, arrangerer vi skoleforestillinger der elevene kan framføre kunstneriske innslag foran hele skolen. Skolen benytter seg også flittig av tilbudene til Den Kulturelle Skolesekken.

Vårt hovedfokus er kunnskap, men vi er også opptatt av å skape glede og å gi omsorg.