Hovedseksjon

Elevmiljø

Hvis du opplever at du selv eller andre blir mobbet så må du melde ifra med en gang til læreren din eller andre ansatte ved skolen.

Hvis du ønsker å vite mer om mobbing, og hvordan det kan forekomme, kan du lese mer om det på UDIRs nettsider

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er også svært viktig for skolen. Da får vi vite om det forekommer mobbing. Husk å svare så riktig som du mener er mulig! Bruk tiden og les spørsmålene nøye. Denne undersøkelsen er viktig for skolen, både elever, lærere og foresatte. Logg inn her

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er svært viktig for skolen. Da får vi vite om det forekommer mobbing. Husk å svare så riktig som du mener er mulig! Bruk tiden og les spørsmålene nøye. Denne undersøkelsen er viktig for skolen, både elever, lærere og foresatte.

 

Logg inn her