Elevmiljø

To elever spiller gitar

Tokerud skole har fokus på at elevenes trivsel og at vi har et godt elevmiljø til enhver tid. Likevel kan elever bli utsatt for erting og mobbing uten at ansatte på skolen oppdager det og noen ganger skjer denne plagingen på sosiale medier. Hvis du opplever at du selv eller andre blir mobbet så må du melde ifra med en gang til læreren din eller andre ansatte ved skolen. Hvis du ønsker å vite mer om mobbing, og hvordan det kan forekomme, så kan du lese mer om det her: www.nullmobbing.no

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er også svært viktig for skolen. Da får vi vite om det forekommer mobbing. Husk å svare så riktig som du mener er mulig! Bruk tiden og les spørsmålene nøye. Denne undersøkelsen er viktig for skolen, både elever, lærere og foresatte.

Logg inn her

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er svært viktig for skolen. Da får vi vite om det forekommer mobbing. Husk å svare så riktig som du mener er mulig! Bruk tiden og les spørsmålene nøye. Denne undersøkelsen er viktig for skolen, både elever, lærere og foresatte.

 

Logg inn her