Hovedseksjon

Rådgiver

Rådgiveren kan du nå på telefon eller ved å sende mail til henrik.jakobsen@osloskolen.no. Han vil prøve å hjelpe deg så godt han kan, og samarbeider tett med sosiallærer og ledelse på skolen når det er behov for det. Elever kan stort sette treffe ham på kontoret i friminuttene og etter siste time. 

Den viktigste jobben til rådgiveren er å hjelpe elevene å gjøre et best mulig valg når de skal søke plass på videregående. Dette arbeidet har følgende struktur på Tokerud:

  • 8. trinn:
    • Faget Utdanningsvalg
  • 9. trinn:
    • Faget Utdanningsvalg, besøk på en videregående linje på våren.
  • 10. trinn:
    • Faget Utdanningsvalg, vgs besøk på høsten, spørreundersøkelse, samtaler med rådgiver i gruppe, samtaler med rådgiver en og en, registrering av søknad på VIGO innen 1. mars.