Hovedseksjon

Elevrådet

Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør. 

 

Elevrådsleder: Hamdan Abdinasir Ali (haala011@osloskolen.no)

Kontaktlærer: Svein Amund Åstebøl Hansen (svein.a.hansen@osloskolen.no)