Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten ved Tokerud skole

Helsesykepleier : Wenke Ramsberg

Tilstede : Mandag - Torsdag i skoletiden

Tlf: 90282893

E-post: wenke.ramsberg@bsr.oslo.kommune.no

 

Tilbudet omfatter:

 • Vaksinering i henhold til vaksinasjonsprogrammet i norge
 • ''Drop in'' for elever og foresatte
 • Veiledning/oppfølging av enkeltelever
 • Undervisning i grupper/klasser
 • Tverrfaglig samarbeid i og utenfor skolen
 • Jente/guttegrupper i samarbeid med skolen
 • Henvise til andre instanser ved behov for eksempel psykolog/fysioterapeut
 • Fokus på temaer rettet mot risikogrupper
 • Samarbeid med foresatte

 

Spesifikt tilbud på de enkelte klassetrinn:

8.trinn:

 • Tilbud om helsesamtale med utgangspunkt i helseskjema og informasjonsskriv
 • Tilbud om vekt og høydemåling
 • Tilbud om sjekk av rygg for å forebygge utvikling av skoliose (fra 2022)

9.trinn:

 • Tilbud om BCG vaksinering til uvaksinerte fra land der tuberkolose er utbredt
 • Undervisningsopplegget ''alle har en psykisk helse''

10.trinn: