Skolens historie

Skoleåpning

I 2016/17 flyttet vi inn i nytt skolebygg. Bildet over er fra åpningen til skolen.

Midlertidige lokaler

I perioden 2014 til 2016 holdt vi til på Bredtvet, i erstatningslokalene til Oslo kommune.

Tokerud er midlertidig plassert på Bredtvet
Drawing of a city

Kort skolehistorie

Tokerud skole er en 8-10-skole, dvs. en ungdomsskole, med ca. 270 elever og 45 ansatte. Den ble etablert i 1975 på Tokerud i Bydel Stovner og tar i mot elever hovedsakelig fra Vestli skole, og fra høsten 2016 vil Vestli kun avgi elever til Tokerud.

Skolen ligger i skogkanten ved Liastua, med tilgang til slalombakke med skitrekk, kunstgressbane og fire tennisbaner. Ved skolen står statuen guttefigur i bronse av kunstneren Jon Torgersen.

I 2007 ble skolens bygningsmasse rehabilitert. Det ble meldt om muggsopp ved skolen, særlig i gymsal og rom for heimkunnskap. Det ble dermed besluttet at skolen skulle rives i 2014. Fra høsten 2014 har skolen vært lokalisert i Bredtvet skoleanlegg, i Bredtvetveien 2, i påvente av nytt skolebygg på Tokerud. Den nye skolen forventes å stå klar til skolestart 2016.

Drawing of a city