Hovedseksjon

Sorg

Råd til foresatte når barn/ungdom er i sorg

 • Vær oppmerksom på følelsesmessige reaksjoner. Barn reagerer ulikt og kan bli triste, redde, sinte, oppleve frykt, oppleve skyldfølelse, gråte, le og gråte om hverandre eller de behøver ikke å reagere. Alt dette er normalt.
 • Det anbefales åpenhet og imøtekommenhet rundt de ulike reaksjonene. Det er viktig at reaksjonene møtes med en gang. Dette for å trygge barna og redusere sterke reaksjoner.
 • De sterkeste reaksjonene er ofte preget av at det er vanskelig å forstå hva som har hendt. Dette vil kunne skje gradvis og reaksjonene vil derfor kunne komme til ulike tider.
 • Vær lydhør overfor ditt barn, svar på det de spør om. Svar ærlig, med et språk de forstår.
 • Riktig informasjon fra foresatte kan forhindre ryktespredning blant barna.
 • Snakk om hvordan og hvorvidt dette egner seg på sosiale medier. 
 • Ikke si noe usant for å skjerme ditt barn, men det er ikke alltid nødvendig å fortelle alt.
 • Ta ikke initiativ til vanskelige samtaler rett før sengetid.
 • Unngå å spørre barn hva de føler. La dem fortelle om sine følelser hvis de ønsker, men ikke gi dem inntrykk av at de skulle følt mer enn de gjør.
 • Skjerm ditt barn for eksponering fra media knyttet til hendelsen. Det er viktig med saklig og nøktern informasjon for å forstå hva som har hendt.
 • La hverdagen gå videre som normalt. La deres barn fortsette med sine vanlige aktiviteter og ikke fokusere for mye på hendelsen.