FAU

Skrivebok og penn

Alle foreldre som har barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. Ved Tokerud skole består FAU av to klassekontakter fra hver klasse. Representanter fra FAU sitter i skolens Driftsstyre og i Skolemiljøutvalget.