Hovedseksjon

FAU

Alle foreldre som har barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. Ved Tokerud skole består FAU av to klassekontakter fra hver klasse. Representanter fra FAU sitter i skolens Driftsstyre og i Skolemiljøutvalget.

FAU-representanter skoleåret 2023/2024
8a: Nadra Abdi, epost

8b: Helene Arnesen, epost

8c: Magnus Bjørkås, epost

8d: Halima Sheikh Alik Mahamoud, epost

8e: Mary Tharminy Julius, epost

9a: Hanne Gurine Aanensen, epost

9b: Christer Pedersen, epost

9c: Thomas Andersen Weiby, epost

9d: Håkon Magne, epost

10a: Mona Helen Echoff Sørmo, epost

10b: Faisa Mahamed, epost

10c: Kirsti Juvik, epost

10d: Sadaf Saeed, epost

10e: Ravendra K, epost

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU