Hovedseksjon

FAU

Skrivebok og penn

Alle foreldre som har barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. Ved Tokerud skole består FAU av to klassekontakter fra hver klasse. Representanter fra FAU sitter i skolens Driftsstyre og i Skolemiljøutvalget.

FAU-representanter skoleåret 2022/2023
8a: Nina Brekkestø, epost

8b: Dag Helge Bjornees, epost

8c: Thomas Andersen, epost

8d: Ole Danielsen, epost

9a: Mona Eckhoff Sørmo, epost

9b: Gulshan Syed, epost

9c: Kirsti Juvik, epost

9d: Roy Arne Gjendem, epost

9e: Emse Alexandra Thorenfeldt, epost

10a: Salia Khaleeq, epost

10b: Nasim Khaliq, epost

10c: Shabana Ahmad, epost

10d: Hanne Aanesen (leder), epost

10e: Ikke tilgjengelig

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU