FAU

Skrivebok og penn

Alle foreldre som har barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. Ved Tokerud skole består FAU av to klassekontakter fra hver klasse. Representanter fra FAU sitter i skolens Driftsstyre og i Skolemiljøutvalget.

FAU-representanter skoleåret 2017/2018
Sanyam Hashmi 8a 97590058 sanam.hussain2@gmail.com
Emse A. Thorenfeldt 8a 90750011 emse.thorenfeldt@osloskolen.no
Rooda K. 8b 96981508 rodakh@hotmail.com
Lina 8b 46352665 linalalporwal@hotmail.com
Shabana Ahmal 8c 41774741 shabana.ahmad@ude.oslo.kommune.no
Deivar Kandasamy 8c 90576852 deivar.kandasamy@gmail.com
Nasim Khaliq 8d 98841467 nasim.khaliq@hotmail.com
Jack T. Issifoor 8d 98832796 jacktoure@gmail.com
Nazim Jamil 8e 91152413 kokelk@yahoo.com
Trond Gjerde 8e 46540204 trond.gjerde@gmail.com
Astrid May Stende 9a 90578991 astrid.stende@getmail.no
Vijayaratnam 9a 99888811 vijayaratnam@gmail.com
Bente Martinsen 9b 92488502 bentem3@online.no
Hebæk, Petter 9b 45423599 petter.hebak@gmail.com
Skazia Naeem 9c 47292470 shazia_naeem73@hotmail.com
Shazia Ali 9c 46788965 shazo_ji@hotmail.com
Duska Hernes 9d 48247794 du-herne@online.no
Salihullah Safi 9d 92281314 salihulla@hotmail.com
Tone Vangen 10a 98686046 tonev2903@osloskolen.no
Saira Khan 10a 97079536p saira80khan@gmail.com
Marianne Kolstad 10b 93041249 marbugge@hotmail.com
Nordli, Mona Lisbeth 10b 41 32 17 72 mlnordli@online.no
Trine Lise Folvik 10c 91198326 tlf@getmail.no
Tharmakulasingam, Panumathi 10c 95025046 panu.tharma@hotmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU