Hovedseksjon

Engelsk fordypning

Elever i klasserom

Et fag som passer for elever med gode kunnskaper i engelsk og som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter gjennom muntlige og skriftlige prosjektoppgaver, i gruppe eller individuelt og med tett veiledning av lærer.