Hovedseksjon

Ung i Oslo 2023

Ung i Oslo 2023

Foresatte får undersøkelsen og mer informasjon om den via Skolemelding i starten av januar. Hvis foresatte ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må de gi beskjed til kontaktlærer innen 16.januar. Foresatte som ønsker at barnet skal delta, trenger ikke å gjøre noe.

Det er frivillig for elevene å delta og de kan velge hvilke spørsmål de ønsker å svare på. Elever som ikke ønsker å delta på undersøkelsen, får et alternativt pedagogisk opplegg mens undersøkelsen gjennomføres.

Spørsmål om barn og unges hverdagsliv

Elevene får blant annet spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse og trivsel. Barneskoleelever får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder.

Undersøkelsen gjøres i regi av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, i samarbeid med Oslo kommune.

Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan barn og unge har det, og hva de driver med i fritiden. Ung i Oslo 2023 er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle blant andre politikere og forskere om hvordan det er å vokse opp i byen vår.

Resultatene vil bli brukt av Oslo kommune og bydelene i utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk og til forskning på barn og unge.

Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved OsloMet. For elever fra 5. til 10. trinn er undersøkelsen anonym. På videregående er det flere bakgrunnsspørsmål, men elevene må verken oppgi navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare spørsmål.

Les mer om undersøkelsen på OsloMet sine nettsider.