Hovedseksjon

Nasjonale prøver

Elever i klasserom

I uke 36 - 38 vil det bli avholdt nasjonale prøver for 8. og 9. trinn. Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever.

For 8. trinn vil det være prøver i:

  • Engelsk
  • Lesing
  • Regning

For 9. trinn vil det være prøver i:

  • Lesing
  • Regning

 

Les mer om nasjonale prøver her.