Hovedseksjon

Informasjon om elevundersøkelsen

Elever i klasserom

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 10. trinn, men på Tokerud skole får alle elevene mulighet til å gjennomføre elevundersøkelsen. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Vi håper imidlertid at så mange som mulig svare på den slik at skolen får gode svar fra elevene. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel.

Undersøkelsen er anonym. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor ikke mulig for skolen å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen og det er svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen publiseres ikke på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden mellom 21.11.23 til 06.12.23

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

 

Med hilsen fra

 

Ann Katrin Schille

rektor