Hovedseksjon

Ungdomslosene

Ungdomslosene

Vi er ikke ansatt i skolen, men Mathias er ansatt gjennom skolehelsetjenesten og Sara er gjennom NAV Stovner. Vi har ellers fast arbeidsplass på Tokerud skole.

Bydel Stovner har satt i gang en satsing for å styrke tilbudet til utsatte ungdommer. Det er derfor opprettet et prosjekt som ungdomslos for tett oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. Vi vil blant annet jobbe med å hindre frafall på skole, samt sørge for at ungdommen får den individuelle og tette oppfølgning det er behov for. Samtidig vil vi sikre at ungdommen får en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole.

Det er mange som ikke kjenner til begrepet «ungdomslos». «Los» betyr å vise vei. Vi vil fungere som et koordinerende punkt for ungdommer med behov for ekstra bistand, både på skolen og på fritiden. Det vil av den grunn være naturlig for oss å samarbeide med involverte tjenester, fritidsarenaer og bydelstjenester som det tenkes kan bidra til støtte, trivsel og mestring for ungdom. Vi vil også samarbeide tett med dere foresatte. Vi har taushetsplikt, og har derfor ikke lov til å dele informasjon med skolen som vi blir kjent med fra ungdom og foresatte, uten deres samtykke.

Vi er lette å komme i kontakt med, spør oss gjerne om ting dere lurer på! Vi er her for at deres barn skal få en bedre hverdag, og økt selv- og mestringsopplevelse.

Hva kan ungdomslosene brukes til?

Ungdomslosene kan bidra med ulike tjenester som for eksempel:
- Motivasjonssamtaler til ungdommen.
- Bli med ungdommen i møter med ulike instanser.
- Råd og veiledning (ungdom/foreldre).
- Finne frem til tjenester i bydelen.
- Legge til rette for aktivitet.
- Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører.
- Eller hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for at de skal oppleve sin hverdag som god.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Mathias og Sara via mail: 

mathias.berglie@bsr.oslo.kommune.no / sara.arsalan@nav.no

Eller telefon: 457 29 167 (Mathias) 940 33 512 (Sara)
Foresatte kan også ta kontakt gjennom skolen.
Følg oss på Instagram: Tokerudgram