U22

Elever i klasserom

Prosjektet skal bidra til bedre læring for elevene og økt kunnskap om metoder og organisering av opplæringen på ungdomstrinnet. Målet er å lykkes enda bedre med å nå de fire politiske prioriterte målsettingene:

  • Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele ungdomstrinnet
  • Minst en av tre elever skal velge yrkesfag
  • 85 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring
  • Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres

Prosjektet er forankret i revidert budsjett for 2018, og midler er stilt til disposisjon.

Det vil bli mer informasjon om U22 på foreldremøtet den 12.09.18.