Skolevalg ved Tokerud

Elever som jobber med PC

Rødt fikk 28 stemmer og SV 22. Valgdeltakelsen var på hele 95 %