Nasjonale prøver

Elever i klasserom

Prøvene skal gjennomføres på PC og varer i 90 minutter for lesing og regning og 60 minutter for engelsk. Prøvene er obligatoriske. Mer informasjon om nasjonale prøver kan du finne på Udirs egne nettsider.